Tjänster

Wave
Tjänster 1
Tjänster 2
Tjänster 3
Tjänster 4
 

Konkurrentanalys

Vi bevakar regelmässigt konkurrenternas aktiviteter i media. Vi har data från lång tid tillbaka som gör att vi kan se hur både branscher och enskilda aktörer väljer att använda media. Det ökar förståelsen för hur varumärken utvecklas och beskriver konkurrenssituationen ur ett kommunikationsperspektiv.

Målgruppsanalys

Allt kommunikationsarbete bör grunda sig på kunskap om målgruppen. Vi lär känna målgruppen med socioekonomiska och demografiska bakgrundsfakta, värderingsprofiler, attityder, köpvanor och köpintentioner, samt mediekonsumtion. Vi tecknar en skarp bild av målgruppen som även underlättar för alla inblandade i kommunikationsarbetet, inte minst reklambyrån, PR-byrån och webbyrån.

Kommunikations- och mediestrategi

Mediestrategin anger effektivaste väg till målet. Vi arbetar med en trestegsmodell med förutsättningar, diagnos och allokering. Till förutsättningarna hör vad som ska åstadkommas och under vilken tid, kopplingen till andra överordnade strategier och själva marknadsföringsmiljön, det vill säga konkurrens och styrkeförhållanden. I diagnosen kartlägger vi målgruppens egenskaper, förkunskaper och mediekonsumtion. Parallellt undersöker vi vilka krav på recall som behöver ställas med hänsyn till kommunikationsmålen. Tillsammans bildar detta underlag för en kravspecifikation på media, vilket leder in till allokeringen. I allokeringssteget har vi underlag för att lägga fast bearbetningsbehovet och kan precisera responsfunktionen. Allt för att inlärningen ska bli effektiv så effektiv som möjligt. Sist bestäms behovet av repetition och kontinuitet, som får avgörande betydelse för aktiviteten.

Digital strategi

Ett långtgående arbete på strateginivå där den totala digitala närvaron analyseras och integreras med all övrig kommunikation och marknadsnärvaro. Med djup förståelse för hur push- och pull-marknadsföring samverkar för maximal effektivitet, så säkerställs att alla delar i den digitala närvaron är helt integrerade.

Programmatic buying

Bright Media har tillgång till en DSP (Demand Side Platform) vilken möjliggör annonsköp direkt från publicist i realtid utan mellanhand (RTB). Genom att analysera besökare på sajten kan vi baserat på betende- och demografidata hitta tvillingar med liknande profil och därmed köpa endast relevanta exponeringar. Vi bestämmer vilka format och placeringar vi önskar, när i tid, vilken frekvens och exakt geografi. Detta sätt att köpa osålt displayutrymme är effektivt, smart och kostnadseffektivt.

PPC och sponsrade länkar

Konsulter med specialistkunskap, flera med bakgrund hos Google, analyserar kampanjens förutsättningar genom att kartlägga bland annat konkurrens, ekonomiska aspekter och potential. Vi budgetstyr fortlöpande och kontrollerar maximal kostnadseffektivitet. I processen ingår även ständig bevakning, löpande optimering, budgivning, justering av art direction och copywriting samt rapportering av kampanjens effekter.

Sökmarknadsföring

Vi arbetar med strategi/analys, kravställning, utbildning, rådgivning och revision för att säkerställa framgångsrika resultat. Vårt mål är att leverera resultat bortom standardiserade lösningar. Alla uppdrag utgår alltid från kundens situation, förutsättningar och behov. Syftet är alltid att driva en kvalitativ trafik som ska konvertera enligt det mål som är uppsatt. Att mäta och följa upp vad som sker när besökaren landar från sökmotorn på webbplatsen är helt centralt och ofta mycket viktigare väg till resultat än en enskild placering för ett specifikt sökord.

Tracking

Vi är experter på effektmätningar och effektstudier av olika slag. Vi genomför ett stort antal mätningar för våra kunder i hela Norden. Trackingen följer vi över tid, medan kampanjeffektmätningar handlar om mer omedelbara effekter. Tillsammans lär vi oss hur kommunikationen fungerar och hur både det egna och konkurrenternas varumärke utvecklas.

Allt handlar om ROI. Med hjälp av ekonometri kan vi skapa modeller för hur marknadsinvesteringarna fungerar. På så sätt kan vi testa olika strategier och få svar på vilken som är effektivast.

Effektmätning och webbanalys

Att mäta marknadsaktiviteter med hjälp av webbanalys kan rätt utfört ge tillgång till både facit till vad som fungerar optimalt och vad som kan förbättras på webbplatsen. Genom webbanalys kan man få svar på frågor som - Var är mina besökare innan de kommer till min webbplats och vilka sidor bidrar mest till försäljningen? Analysen och det försprång den kan ge tillgång till är en central del i den digitala närvaron.