Vårt arbetssätt

Wave
Vårt arbetssätt Vårt arbetssätt

LÄS MER

 

Vårt arbetssätt

Vi är besvärliga, mycket besvärliga. Vi säger nämligen som det är. Och vi ger oss inte förrän alla fakta är på plats. När du kommer till oss så ägnar vi mycket tid åt grundarbetet. Något vi kommer att bygga hela det resterande arbetet på.

Vi låter noggrannheten ta plats i förarsätet vilket gör att vi kan sätta precis rätt mediemål. Du gör en investering. Vårt jobb är att se till att du får avkastning på den investeringen. Ingenting annat.

Förståelse

Genom avancerad målgruppssegmentering och nära samarbeten med ledande undersökningsinstitut skapar vi ökad insikt i konsumenternas medie- och köpvanor. I detta steg studerar vi kategorins marknads- och medieuppträdande, till vem man riktar sina budskap och vilken påverkan dessa haft på preferens och lojalitet.

Strategi

Här prioriterar vi mellan huvudmedier och kompletteringsmedier samt allokerar resurserna. Förväntade medieeffekter vägs mot mediers egenskaper samt de fastställda målen och förutsättningarna.

Taktik

I den taktiska delen av processen görs förfinade val inom respektive medieslag. Här verkställs även inköpsstrategin där vi lägger stort fokus på förhandling för att maximera effekten av investeringarna.

Review

Efter insamling och analys av data från uppdragsgivarens egna och externa källor såsom trackingvariabler, försäljningsresultat och marknadsutveckling, bygger vi systematiserad kunskap för kommande aktiviteter. Lika mycket vikt läggs vid det som har fungerat väl som det som kan finslipas.