Bright Media Agency

Bright är en medie- och insiktsbyrå, specialiserad på medie- och kommunikationsstrategi, konsumentinsikt och medierådgivning. Vi är en fullservicebyrå som hanterar samtliga köpta kanaler, traditionella, likväl som digitala och sociala. Vi arbetar med hela kedjan från analys och strategi till taktisk rådgivning, förhandling, inköp, optimering och uppföljning.

Bright Media Agency grundades 2001 av tre avhoppare från ett av de globala byrånätverken. Med en längtan om att erbjuda intelligent, insiktsfull och ärlig rådgivning inom media och kommunikation utan att påverkas av kortsiktiga kvartalsrapporter och ekonomiska intressenters förväntningar valde vi att starta som en självständig utmanare till övriga aktörer på marknaden. Med åren har vi hittat likasinnade, seniora medarbetare och nya stjärnor som brinner för att hjälpa våra kunder att växa. Totalt är vi nu 17 anställda med kontor i Göteborg och Malmö, fortfarande ägarledda och lika oberoende nu som då.

”Vi tror på att hjälpa andra att nå sin fulla potential. Vi vill ge relevant service och överföra kunskap som hjälper andra att växa i sin roll och i sin affär.”

Som oberoende aktör har vi inga förpliktelser gentemot andra syskonföretag i samma koncern. Detta innebär att vi på ett objektivt och transparent sätt alltid utgår från kundernas utmaningar och målsättningar. När andra pratar om digital first, datadrivet och AI är vår utgångspunkt alltid medieneutral – vi fokuserar i första hand på vad det är kommunikationen ska utföra, vilka marknadsföringsprinciper som är tillämpliga för uppdraget och hur kampanjen ska leverera på uppsatta kpi:er. Om utfallet av medieplanen sedan blir 100% digital eller analog är för vår del egalt, vårt enda mål är att leverera effekt utifrån gällande förutsättningar.

Vi utmanar ständigt omvärldens och våra egna föreställningar kring kommunikation och marknadsföring och värdesätter bevisföring högt. Vi följer med stort intresse de internationella trenderna i reklam- och kommunikationsbranschen och utvecklar vår kompetens genom att ta del av de studier och forskning som presenteras och ställer dessa mot våra och kundernas egna erfarenheter och data.

Jonas Hansson

VD