Våra tjänster

ERBJUDANDET

Bright Media Agency erbjuder intelligent, insiktsfull och ärlig rådgivning inom media och kommunikation. Vi har strategisk kompetens inom hela marknadskommunikationsspektrat och operativa resurser som hanterar samtliga köpta kanaler. I den digitala transformationen där etablerade svenska sajter slåss mot det internationella duopolet och uppstickande opportunister är mediebyråns roll som objektiv rådgivare viktigare än någonsin tidigare. Vårt erbjudande är utformat för att ni som kund ska känna trygghet, inspiration och affärsmässig nytta i frågor som rör kommunikation och medieval. Våra principer är att alltid annonsera i säkra miljöer, på ett korrekt sätt enl de riktlinjer som finns och på smartast möjliga vis för att nå maximal effekt.

FÖRSTÅELSE & STRATEGI

Analys- och strategiarbetet har alltid varit vårt fundament, att leverera underbyggda och välgrundade rekommendationer har gjort att kunderna har känt förtroende för oss och vår kompetens. Vår starka övertygelse att det krävs balans mellan långsiktigt varumärkesbyggande och direktkonverterande insatser har stundom ifrågasatts av motståndare som själva hävdat att ROMI, return on media investments, är det viktigaste nyckeltalet att följa. När nu forskare och annonsörer över hela världen (bl.a. Procter & Gamble) enas i att marknaden har segmenterat och riktat sig alltför mycket på bekostnad av tillväxt börjar pendeln svänga åt vårt håll. Vi är övertygade om att kortsiktig aktivering har sin plats i marknadsföringen men klarar sig inte utan det imageskapande för att skapa kännedom, valbarhet och preferens hos dem som ännu inte vet att de har ett behov.

TAKTISK PLANERING

Den taktiska medieplaneringen sköter vi mycket omsorgsfullt för att våra kunder ska få så stort genomslag som möjligt. Att kombinera olika medier är ofta viktigt för att skapa ett räckviddstillskott, samtidigt är det lika viktigt att våga välja bort för att kraftsamla i vissa kanaler. Att vara medveten om tröskeleffekter och att hitta synergier mellan medieslag är våra projektledares expertis.

DIGITALA MEDIER

De digitala medierna står numera för drygt 50% av reklamkakan i Sverige, vilket medför att en stor del av kundernas rådgivningsbehov rör digitalspecifika frågeställningar. Vi har digitala rådgivare som ansvarar för över-gripande strategiska och taktiska frågor, likväl som specialister dedikerade inom sociala medier, programmatiska köp och sökfrågor. I teamet finns också engagerade digitala traffics som håller koll på att våra kampanjer startar i tid och fortlöper enligt plan.

Våra digitala rådgivare har, förutom gedigen erfarenhet av just digital rådgivning, ett förflutet som projektledare och övergripande generalister inom köpta medier, vilket är en fördel då de har förmåga att se helheten på ett annat sätt än ”digital natives”. I planeringsfasen av en kampanj allokerar digitalrådgivaren budgeten mellan de olika digitala medierna i samråd med sina nischade kollegor.

PROGRAMMATISKA KÖP

På Bright Media Agency har vi erfarenhet från programmatisk annonshandel sedan 2012, och idag har vi ett dedikerat och kompetent team som dagligen ger råd, planerar och utför skräddarsydda kampanjer i samråd med våra kunder. Precis som för hela vårt erbjudande ser vi det som en absolut nödvändighet att ha ett oberoende och transparent synsätt på den programmatiska affären. Vi har inga förpliktelser mot andra bolag och inga intressen av att köpa på ett visst sätt, utan vi använder den programmatiska tekniken för att på ett insiktsfullt sätt förbättra och effektivisera våra kunders annonsering. Vårt programmatiska erbjudande är kompetent, ärligt och flexibelt. Där ett viktigt mål för oss är att våra kunder har förståelse för hur vi köper, hur vi använder data samt känner sig trygga med i vilka miljöer deras annonserna visas.

SOCIALA MEDIER

Våra specialister på sociala medier hanterar och optimerar annonsering på ett flertal olika plattformar så som Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat och YouTube. Vi förespråkar en tät dialog med våra kunder och utbildar, stöttar och fungerar som bollplank till dem i de fall de önskar. Därutöver är vi med partnerprogram, tar del av utbildningar och nyheter för att hålla oss uppdaterade.

SÖK

Vi är en Google Ads certifierad mediebyrå som hanterar och optimerar sökordskampanjer för våra kunder. Vår filosofi är att sök är en viktig, och i många fall avgörande, aktivitet för att driva relevant trafik och konvertering men som samtidigt ingår i en helhet och därmed bör relateras till övriga delar i mediemixen. Här ser vi en stor fördel i att våra sökspecialister har en bredare kompetens än bara performance marketing. Med en förståelse för vilken roll sökordsmarknadsföringen spelar och i vilket skede av kundresan det har störst betydelse har vi större möjlighet att skapa integrerade och välavvägda kampanjer.

TRADITIONELLA MEDIER

Alla våra projektledare är också seniora generalister inom traditionella medier och har gedigen erfarenhet av utomhus / tv / print etc. I takt med att mediekonsumtionen i de traditionella kanalerna minskar är det viktigt att ha förståelse för hur analoga och digitala plattformar fungerar och samverkar. Här bidrar generalisterna också med att hålla koll på storheterna, att jämföra räckvidder mellan medieslag och visa på fakta och evidens kring effekt.

UPPFÖLJNING

Vi arbetar strukturerat med uppföljningar på kort och lång sikt utefter de behov kunderna har av rapportering och review. Digitala kampanjer kontrolleras och optimeras löpande och kunderna får ett kvitto i form av en leveransrapport efter kampanjens slut. Vi kan också tolka och sammanställa ev annons- eller kampanjmätningar samt ta fram ett upplägg för en vidare varumärkestracking.

ERBJUDANDET

Bright Media Agency erbjuder intelligent, insiktsfull och ärlig rådgivning inom media och kommunikation. Vi har strategisk kompetens inom hela marknadskommunikationsspektrat och operativa resurser som hanterar samtliga köpta kanaler. I den digitala transformationen där etablerade svenska sajter slåss mot det internationella duopolet och uppstickande opportunister är mediebyråns roll som objektiv rådgivare viktigare än någonsin tidigare. Vårt erbjudande är utformat för att ni som kund ska känna trygghet, inspiration och affärsmässig nytta i frågor som rör kommunikation och medieval. Våra principer är att alltid annonsera i säkra miljöer, på ett korrekt sätt enl de riktlinjer som finns och på smartast möjliga vis för att nå maximal effekt.

FÖRSTÅELSE & STRATEGI

Analys- och strategiarbetet har alltid varit vårt fundament, att leverera underbyggda och välgrundade rekommendationer har gjort att kunderna har känt förtroende för oss och vår kompetens. Vår starka övertygelse att det krävs balans mellan långsiktigt varumärkesbyggande och direktkonverterande insatser har stundom ifrågasatts av motståndare som själva hävdat att ROMI, return on media investments, är det viktigaste nyckeltalet att följa. När nu forskare och annonsörer över hela världen (bl.a. Procter & Gamble) enas i att marknaden har segmenterat och riktat sig alltför mycket på bekostnad av tillväxt börjar pendeln svänga åt vårt håll. Vi är övertygade om att kortsiktig aktivering har sin plats i marknadsföringen men klarar sig inte utan det imageskapande för att skapa kännedom, valbarhet och preferens hos dem som ännu inte vet att de har ett behov.

TAKTISK PLANERING

Den taktiska medieplaneringen sköter vi mycket omsorgsfullt för att våra kunder ska få så stort genomslag som möjligt. Att kombinera olika medier är ofta viktigt för att skapa ett räckviddstillskott, samtidigt är det lika viktigt att våga välja bort för att kraftsamla i vissa kanaler. Att vara medveten om tröskeleffekter och att hitta synergier mellan medieslag är våra projektledares expertis.

DIGITALA MEDIER

De digitala medierna står numera för drygt 50% av reklamkakan i Sverige, vilket medför att en stor del av kundernas rådgivningsbehov rör digitalspecifika frågeställningar. Vi har digitala rådgivare som ansvarar för över-gripande strategiska och taktiska frågor, likväl som specialister dedikerade inom sociala medier, programmatiska köp och sökfrågor. I teamet finns också engagerade digitala traffics som håller koll på att våra kampanjer startar i tid och fortlöper enligt plan.

Våra digitala rådgivare har, förutom gedigen erfarenhet av just digital rådgivning, ett förflutet som projektledare och övergripande generalister inom köpta medier, vilket är en fördel då de har förmåga att se helheten på ett annat sätt än ”digital natives”. I planeringsfasen av en kampanj allokerar digitalrådgivaren budgeten mellan de olika digitala medierna i samråd med sina nischade kollegor.

PROGRAMMATISKA KÖP

Bright Media Agency var en av de allra första mediebyråerna att köpa osålt utrymme programmatiskt och datastyrt. Vi anlitar ingen trading desk (annars vanligtvis via ett systerbolag) som köper in, paketerar och säljer vidare utrymmet utan vi har egna specialister inhouse som dagligen utför köpen genom skräddarsydda styrningar och optimeringar. På så sätt finns inga incitament för låga kvalitets-krav på inköp av media. Vårt programmatiska erbjudande är i stort sett unikt på marknaden genom att vi enbart köper exponering på brandsafe-sajter, dvs sajter som är, av oss, kontrollerade och godkända. Genom att bara buda på säkra sajter förebygger vi ad fraud och tveksamma kontexter. Vi optimerar på synlighet (viewability) och stora premiumformat för bästa observation och vi frekvensstyr alltid kampanjerna för att nå ut utan att trötta ut användarna.

SOCIALA MEDIER

Våra specialister på sociala medier arbetar med ett flertal uppdrag som optimeras dagligen. Vi har tät dialog med våra kunders ansvariga för sociala medier och utbildar, stöttar och fungerar som bollplank till dem i de fall de önskar. Vi deltar i mediernas utbildningswebinarier online och seminarier på plats på de europeiska huvudkontoren i Dublin för att följa utvecklingen av möjligheterna för annonsering i systemen nogsamt.

SÖK

Vi har resurser att själva hantera Adwords-köp och optimering av kampanjer i Googles displaynätverk (GDN) och på Youtube. Även här ser vi en stor fördel i att våra sökspecialister har en bredare kompetens än bara performance marketing. Med en förståelse för vilken roll sökordsmarknadsföringen spelar och i vilket skede av kundresan det har störst betydelse har vi större möjlighet att skapa integrerade och välavvägda kampanjer.

TRADITIONELLA MEDIER

Alla våra projektledare är också seniora generalister inom traditionella medier och har gedigen erfarenhet av utomhus / tv / print etc. I takt med att mediekonsumtionen i de traditionella kanalerna minskar är det viktigt att ha förståelse för hur analoga och digitala plattformar fungerar och samverkar. Här bidrar generalisterna också med att hålla koll på storheterna, att jämföra räckvidder mellan medieslag och visa på fakta och evidens kring effekt.

UPPFÖLJNING

Vi arbetar strukturerat med uppföljningar på kort och lång sikt utefter de behov kunderna har av rapportering och review. Digitala kampanjer kontrolleras och optimeras löpande och kunderna får ett kvitto i form av en leveransrapport efter kampanjens slut. Vi kan också tolka och sammanställa ev annons- eller kampanjmätningar samt ta fram ett upplägg för en vidare varumärkestracking.