Vårt arbetssätt

Arbetsprocessen

Tillsammans med kunden reder vi ut vilka utmaningar och möjligheter de står inför, gärna ihop med reklambyrån så att alla har samma målbild inför kampanjplaneringen. Vi diskuterar vilka mål och kpi:er som är relevanta att mäta och vad man kan förvänta sig av insatsen. Därefter följer ett viktigt steg i processen att skapa förståelse för marknaden, konkurrenterna och slutkunderna för att få insikt i vilka kontaktförutsättningar som finns. Vi ställer en diagnos på uppdraget.

När vi har kännedom om förutsättningarna går vi in i förståelsefasen där vi för ett resonemang kring den strategiska ansatsen. Vi väljer – och väljer bort – kanaler som effektivast kan bidra till att uppnå målsättningarna och vi beskriver vilka konsekvenser dessa val kan medföra. Detta arbete resulterar i en skriftlig och/eller muntlig rekommendation.

Tredje fasen i arbetsprocessen är den taktiska planeringen, vi detaljallokerar budgeten till respektive medie för att optimera planen maximalt. Vi förhandlar och genomför köpen och all administration runtomkring. Vi tillhandahåller materialplaner och ser till att reklambyrån/inhousebyrån har all information de behöver för att kunna leverera material.

Den fjärde fasen är uppföljning. Kampanjen kontrolleras, justeras och följs upp för att se vilken effekt den har gett. Här vill vi gärna ta del av kundens input från interna källor såsom försäljning, snittköp, trafik till sajt, bounce rate men också medarbetarnas känslor kring kampanjen.